İFRİT NEDİR

167

Cin sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olarak dilimizde yerini almıştır. Cinlerde insanlar gibi Allah’a bağlı olan bedensiz ruhani varlıklardır. Cinlerin farklı ve değişik özellikleri vardır ve farklı yeteneklere sahip oldukları bilinir. Kendilerini göstermek istemedikleri müddetçe insanların onları görmeleri mümkün değildir. İnsanların göremeyeceği farklı bir boyutta yaşamaktalar. Cinlerde insanlar gibi yeme içme ihtiyacına sahiptir. Onlarda insanlar gibi doğar, büyür evlenebilir ve çoğalabilir. Ve sonunda da ölürler. Cinler hakkında günümüze ulaşmış olan çok sayıda yazılan kitap, söylenmiş söz ve inanışlar bulunmakta. Ancak cin konusuna tam olarak hiçbir zaman hakim olunamamıştır. Cinlerin yaratılışının insanlardan farklı olduğuna inanılır. Cinlerin insanların yaratılmadan ya da ruhları gönderilmeden 2000 yıl önce yaratıldıkları tahmin edilmektedir. Burada bahsi geçen ruhani bir sayımı yoksa dünyevimi olup olmadığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Allah’ın cinleri dumansız ateşten yarattığı bilinmektedir. Bu ateşin adı Marictir. Yani ateş yandığında üstte kalan saf ateştir. Kur’an-ı Kerim’de cinlerin kavurucu bir ateşten oluştuğu ve gözeneklerden nüfus ettiği söylenir. Burada bahsedilen ateş dumansız olur ve adı ‘Semum’ dur. Yaratılışları tam olarak bilinemese de çoğu kesim tarafından Semum ya da Maric olduğu düşünülür. Cinler içindeki kötülüklerle savaşlar çıkarmış ve kan dökülmesine sebep olmuşlar. Bir kesim Allah’ın sözünden çıkmış ve isyan etmiştir. Bu durum üzerine Allah’ın insanı yaratıp dünyaya halife kıldığına inanılır. İnsanlarda olduğu gibi cinlerde de ele geçirme ve iktidar duygusuna hakimdir. Cinlerin ömürleri daha uzun olsa da tıpkı insanlarınki gibi son bulacak ve yargılanacaklardır. aynı insanlar gibi yaptıklarıyla sevap ve günahlarıyla yargılanıp cennete ya da cehenneme gideceklerdir. Bir görüşe göre cinler ateşten yaratıldıklarından dolayı cehennem yerine Zemherir diye adlandırılan soğuk cehennemde azap görecekler Ve elbette insanlarla aynı cenneti ya da aynı cehennemi paylaşacaklarına inanılır. Cinlerin insanlara ilişki kurabildikleri ve evlenebildiklerine de inanış oldukça fazladır. bu durumun her ne kadar yanlış ve yasak olduğu söylense de görüldüğü durumlar olduğuna inanılır. Aynı zamanda sağlıksız ve tehlikeli olduğuna söylenir. Ayrıca kutsal olan evlilik makamını da zedeleyeceği düşünülür. Farklı alemlerden iki varlık bir araya gelemez. Evlilik mümkün olabilir ancak her iki tarafında zarar görmesi kaçınılmaz olur.

Ümmü sübyan dişi bir şeytanın ismi olarak cinler aleminde yerini almıştır. Bu dişi şeytanın amacı ve tek hedefi sadece zarar vermek ve yok etmektir. İnsanlara zarar vermek için yemin etmiş bir şeytandır. Bu yüzden musallat olduklarında kolay kolay bırakmazlar ve musallat oldukları kişiye her zaman zarar verirler. İnsanların bu dişi şeytandan korunmaları için mutlaka bir koruma muskası taşıması gerekmektedir. Aksi halde kişiler bu durumdan büyük zarar görebilirler.

Bu dişi şeytan türü, hamile kadınlara, yeni doğan bebeklere ve aynı zamanda loğusa kadınlara musallat olmaya çalışırlar her zaman. Bu saydığımız grupların dışında 65 yaş ve üstü erkek ve kadın herkese musallat olabilmekteler. Musallat oldukları kişiyi hiçbir zaman rahat bırakmazlar ve onlara zarar vermek için her yolu ve bununla birlikte her yöntemi denerler. Musallat oldukları kişilere hastalık vermeleriyle birlikte Yine musallat oldukları bebekler de vardır, musallat oldukları bebekler bir çok hastalık ile karşı karşıya kalabildikleri gibi geceleri uyuyamama, havale, sebepsiz ağlamalar, özürlü bebekler gibi bir çok hastalık ile karşılaşmak mümkün durumdadır. Bu rahatsızlıkların en hafifi ise, hiper aktiflik ve musallatlı bir şekilde devam eden bir yaşamdır. Bu musallat bebeği anne karnında iken de yakalayabilir. Anne karnındaki ölümlerin ve ya hastalıkların sebebi büyük olasılık ümmü sübyan dır elbette. Bu dişi şeytan bebeği bir şekilde yok etmeye çalışacaktır belirli bir yaşa gelinceye dek. Anne bazen sürekli düşük yapar ya da bebek doğmadan ölümü gerçekleşir, bebek şanlı ise doğar ancak bu sefer de yukarıda saydığımız hastalıklar ile karşılaşması çok büyük olasılık. Bebek ve çocuklara musallat oldukları zaman bırakmazlar, 11 yaşına gelene kadar çocuğu yok etmek ve öldürmek içi her yolu mutlaka deneyecektir. Çocuk bu dönemleri atlatırsa eğer, bir daha bu dişi şeytan yüzünden ölüm tehlikesi yaşamaz fakat bir ömür bu musallat ile yaşarlar, bu şekilde olan insanlar genelde evlenemez ve bunun yanı sıra çoğalamazlar.

Bu dişi şeytan insanlara yaşlı pis ve çirkin bir kadın şeklinde görünebilirler, insanları bakışları ile tesirleri altına almaları büyük olasılık. Hastalık göz göze gelindiği anda başlar. Bu musallat türünden korunmak için mutlaka alanında uzman birinden yardım almaları gerekmekte. Bu tehlikeli varlıklardan korunmak için ve aynı zamanda uzak durmak için insanların koruma takmaları ve bir ömür o korumaları ile durmaları gerekmektedir.

İfrit dediğimiz bu bedensiz ruhani varlık cinler taifesinden olmakla birlikte kötü olan bir cin grubuna verilen isimdir. Cinlerin yaşamlarını sürdürdüğü alem insanların yaşadığı aleme çok benzemekte. İnsanların bir bedeni varken onlar bedene sahip değiller. Şeytan gibi cinler de dumansız ateşten yaratılmışlardır. Cinlerle aynı dünyada yaşasak ta boyutlarımız farklıdır. Onlar gündüzü yaşarken insanlar geceyi yaşarlar. Bu yüzden insanoğlu olarak geceleri dikkat etmeliyiz ve ıssız yerlerden uzak durmalıyız. Biz onları göremesek te onlar bizi görebilmekte. Saf Enerjiden oluşan bu varlıklara bilmeden zarar verebiliriz, böyle bir durumda bilmeyerek yani bilinçsizce zarar veren kişi, bu yüzden zarar görebilir. Zarar verdiği cin Müslüman ve iyi ise, kişiye zarar vermez ancak kötü cinlerden biri ise, kişiye musallat olurlar ve bilmeyerek zarar veren kişiye zor zamanlar ve dönemler yaşatırlar. Cinler alemin de Müslüman olmayan, Müslüman olan iyi ve kötü olan cinler grubu vardır. İfrit dediğimiz bu bedensiz varlık ta, kötü cinlerden olup amaçları zarar vermektir sadece, ifritler kural tanımaz şeytani varlıklardır. Bunların çok güçlü ve tehlikeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Musallat olan bir ifrit musallat olduğu kişiyi bırakmaz istemez, ona çok zor zamanlar yaşatır ve aynı zamanda musallat olduğu kişiye ciddi zararlar verebilir, kişi de yaralara sebep olabilir. İfrit musallatı olan cinlerin de kendi içlerinde farklı türleri vardır. Bunlar kanatlı ifrit, bu tür çok çabuk bulaşır ve kişiyle oyun oynarlar sürekli. Duaları okumak pek işe yaramayacak. Bir diğeri ise, kanatsı yeşil ifrittir ve bunlar yaklaşık 1 metre boyunda testere gibi dişlere sahip yeşilimsi yaratıklardır diyebiliriz. Farklı özelliklere sahiptir, diğer cinlerin onları görmemesi bile mümkündür. Son türü olan 9 kanatlı ifrit ise, bu en tehlikeli olanıdır ve şeytanlar bile bu ruhani varlıktan çekinirler. Diğer cinlere liderlik edecek kadar güçlüdür. Şeytanla birlikte çalışıp iş birliği yaparlar. Şeytan ile birlikte değilse de ,şeytan bile ondan çekinir. Sadece ölüm ve zarar vermek için bulunurlar. Kimse onlara bulaşmak onlarla uğraşmak istemez. Musallat olan kişiden asla vazgeçmez ve o kişiye ciddi zararlar verir. Korunmak çok zordur. Eşyaya hükmederler ve istediklerini yaparlar ve ya yaptırırlar. Böyle bir durumda mutlaka yardım alınmalıdır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here